środa, 16 sierpnia 2017

...

"Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, 
tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie."
Antoni Kępiński


wtorek, 15 sierpnia 2017

70 Edinburgh Festival

Festiwal Edynburski to seria wydarzeń kulturalnych w stolicy Szkocji.
Pojęcie to obejmuje siedem oddzielnych tematycznie festiwali odbywających się co roku w ostatnich tygodniach sierpnia.
Pierwszy festiwal zorganizowany został w 1947 roku by ożywić życie kulturalne Szkocji.
Obecnie jest to największy festiwal kulturalny na świecie
 wiki...


poniedziałek, 14 sierpnia 2017

...Życie to iluzja, ale tę iluzję należy traktować poważnie
                     Robert Anton WilsonxoxZwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca.
Isabel Abedi

niedziela, 13 sierpnia 2017

Nutcracker Christmas Shop

miejsce,gdzie Gwiazdka trwa cały rok


...
Kiedy zgasło nade mną
słońce,
musiałam sama
stać się słońcem.
To było trudne,
ale teraz
jaka wygoda.
____________________
Anna Świrszczyńska
Stałam się słońcem

LinkWithin