Saturday 6 May 2017

Koga Hel

     Państwowe przedsiębiorstwo „Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KOGA” w Helu” powstało z dniem 01 lipca 1959r. na podstawie Zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej . Tym samym, PPiUR „KOGA” nabyło w trwały zarząd i użytkowanie tereny i akweny wodne położone w granicach Portu Rybackiego w Helu, przejmując majątek helskiego oddziału „Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „ARKA” w Gdyni”.
   W 1998 r. przedsiębiorstwo sprzedało w całości część produkcyjną, dostosowując przedmiot działalności dla podmiotu zarządzającego portem w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich, zmieniając nazwę na „Przedsiębiorstwo Usług Portowych „KOGA” w Helu” i przedmiot działalności na „Działalność portów morskich”
 źródłoLinkWithin