Friday 10 January 2020

wilczy Księżyc

pierwsza pełnia Księżyca w roku, czyli tzw. "wilczy Księżyc"(średniowieczu, pierwsza pełnia Nowego Roku kojarzyła się z wyciem podchodzących pod osady, głodnych wilków)LinkWithin