Monday 22 February 2016

.

wschody zachody
przychody odchody
"dzieńdobre dowidzenia"
śmierci narodzeniaLinkWithin