Sunday 30 September 2018

ntnr


Dlaczego człowiek tak mocno zapuścił korzenie w ziemi, że nie może z równą energią poderwać się i wznieść ku niebu?

Henry David Thoreau


Wszystko, czego dziś chcę pamiętaj o tym polecieć chcę tam i z powrotem z ramion twych wprost do nieba, do nieba
Thursday 20 September 2018

LinkWithin