Tuesday 12 February 2013

Na całej połaci - śnieg



Na całej połaci - śnieg.
W przeróżnej postaci - śnieg.
Na siostry i braci
Zimowy plakacik - śnieg... śnieg...








LinkWithin