Tuesday 12 November 2013

Jezus Nadrzewny


Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią.Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich
Księga Wyjścia 20, 2–17

LinkWithin